post@teamtrafikkskolemandal.no
Mob: 382 60 200

Team Trafikkskole Mandal AS
Konsul Chr. Salvesens Gate 12
4514 Mandal

Prisliste

 PRIS KLASSE B fra 18. september 2023. (Merk: Prisjustering f.o.m. 1 mai 2024)

Kjøretime                                   kr.   780,-     (kr. 800,-  fra 1/5-24)

Veiledningstime trinn 2           kr.   780,-

Veiledningstime trinn 3           kr.   780,-

Sikkerhetskurs på bane          kr. 3600,-

(+ baneleie kr. 1400,-)

Trinn 4.1.1                                 kr.   850,-

Trinn 4.1.2                                 kr. 3900,-

Trinn 4.1.3                                 kr. 3400,-
 
Trinn 4.1.4                                 kr.   850,-

Leie av bil til førerprøven        kr. 2200,-

Mørkekjøring                            kr. 1600,-

Trafikalt grunnkurs uten mkj   kr. 1790,-

Førstehjelp                                kr.   800,-                       


PRIS KLASSE BE / B96

Kjøretime                                   kr. 850,-

Obligatorisk opplæring på BE er lastsikringskurs, 5 kjøretimer og førerprøve.

B96 er uten førerprøve.

Ønsker du opplæring på BE, kontakt

Håkon Manneråk på mobil 995 995 23